Korona-opas | Front Kasvurahoitus

Korona-tietoa yrityksille

22. lokakuuta 2020 klo 15:37

Olemme koonneet tälle sivulle ajankohtaista tietoa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksista reagoida poikkeustilan aiheuttamiin häiriöihin liiketoiminnassa. Päivitämme sivustoa tilanteen edetessä.

 • Kuinka selviydyn koronan aiheuttamasta talousahdingosta 
 • Mistä apua tai rahoitusta hankalaan tilanteeseen 
 • Suomen hallituksen yrityksiä koskevat päätökset 
 • Maksujen lykkäykset ja helpotukset
 • Ohjeet yritystukien hakemiseen 

Mitä yrittäjän kannattaa tehdä nyt? 

Ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin. Rahoittajat ovat jo viestineet valmiudesta lyhennysvapaisiin ja maksuaikajoustoihin koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Myönnämme myös Front Kasvurahoituksen yrityslainan maksuohjelmaan lyhennysvapaata ja maksuaikajoustoja, kun niiden voidaan katsoa parantavan yrityksen edellytyksiä selviytyä tilapäisistä, koronan aiheuttamista haasteista yrityksen maksukykyyn. Valtio tukee omilla toimillaan pankkien kykyä rahoittaa yrityksiä. 

Rahoitus ja tuet 

Hallitus on ilmoittanut pääministeri Sanna Marinin johdolla, noin 15 miljardin euron tukipaketista yritysten tueksi koronavirusepidemian haittojen torjumiseksi. Yrityksiä rahoittavat valtion toimesta Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset, kunnat ja Teollisuussijoitus. 

Hallitus tiedotti 24.4.2020, että yrityksille voidaan palauttaa alkuvuonna kerätyt arvonlisäverot. Arvonlisäverojen palautuksen ehtona on, että palautetut verot maksetaan takaisin seuraavan kahden vuoden aikana. Palautus on lainamuotoinen ja palautetut verot on maksettava takaisin korkojen kanssa. Lainan koroksi on päätetty 3%. Maksujärjestelyn pyynnön ja arvonlisäveron palautuksen voi tehdä helpoiten OmaVerossa 26.5.2020 alkaen. Pyynnön voi tehdä myös 26.5. alkaen Verohallinnon palvelunumerossa 029 497 028.

Hallitus mahdollistaa yhteensä 12 miljardin euron kotimaan lisärahoituksen yrityksille pääosin Finnveran takausten kautta. Yritykset ovat jatkossakin ensisijaisesti yhteydessä omaan pankkiinsa, jonka kautta Finnveran takausta haetaan. Lisäksi valtion Finnveralle antamaa takaustappiositoumusta on tilanteesta johtuen sovittu nostettavaksi 50 prosentista 80 prosenttiin, mikä mahdollista aiempaa riskipitoisempien hankkeiden rahoittamisen. 

Valtio suuntaa suoriin yritystukiin koronavirustilanteessa yhteensä 1,45 miljardia euroa. Summasta 800 miljoonaa euroa on tarkoitettu Business Finlandin myöntämiin avustuksiin ja 400 miljoonaa euroa ELY-keskusten myöntämiin avustuksiin sekä 250 miljoonaa euroa kuntien myöntämiin yksinyrittäjien tukiin. Hallitus linjasi 24.4.2020, että Business Finlandin ja ELY-keskuksen jakamiin koronatukiin on tulossa muutoksia. Tuet on tarkoitus suunnata jatkossa nykyistä tehokkaammin koronasta kärsiville yrityksille.

Hallitus on linjannut 13.5.2020, että yrityksille tulee uusi yrityksen toimialasta riippumaton tuki. Tuki on kustannustuki ja yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi. Yrityksellä tulee olla myös hankalasti sopeutettavia kustannuksia. Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatukien haut suljetaan 8.6. klo 16:15.
Lisätietoa kustannustuesta https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/

Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus (Tesi) on käynnistänyt 14.4.2020 uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa. Rahoitusohjelmasta sijoitetaan yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä viruksen aiheuttamista taloudellisista ongelmista lisärahoituksen voimin. Ohjelma täydentää aiemmin julkistettua Tesin jatkorahoitusvalmiutta ja lisää Tesin toimia yritysten maksuvalmiusongelmien ratkaisemiseksi.

Tesi rahoittaa ohjelmasta keskisuuria yrityksiä, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa (liikevaihto vähintään 10 miljoonaa euroa, henkilöstömäärä yli 50, liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen kriisiä ja edellytykset siihen ovat olemassa myös jatkossa). Sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Vakautusrahoitusta on voinut hakea Tesin verkkosivujen kautta tiiistaista 14.4.2020 alkaen.

Avustukset ovat kertaluonteisia eikä niitä tarvitse maksaa takaisin.

Pienten ja keskisuurten osakeyhtiöiden avustukset

Business Finlandin rahoituspalvelut ovat osakeyhtiömuotoisten yritysten käytettävissä. Ne on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät 6-250 henkeä, ja midcap-yrityksille, joissa voi olla yli 250 henkeä töissä mutta joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa vuodessa. 

Neuvomme yrityksiä sopivan tukimuodon valinnassa. 

Lue ohjeemme Business Finland liiketoiminnan kehitysrahoituksen ("koronatuki") hakemiseen.

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/business-finland-koronatuki-ohje/ 

https://www.businessfinland.fi/ 

Pienten yhtiöiden ja muiden yhtiömuotojen avustukset

ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä ja muita yhtiömuotoja, kuin osakeyhtiöitä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä. 

ELY-keskusten myöntämät tuet ovat pienten yritysten haettavissa. Neuvomme yrityksiä sopivan tukimuodon valinnassa. 

Lue ohjeemme ELY-keskuksen avustushakemuksen täyttämiseen.

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/ely-avustuksen-teko-ohje/

https://www.ely-keskus.fi/ 

Yksinyrittäjien avustukset ja tuet 

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Kunnat tiedottavat alueensa yrittäjille, miten tukea voi hakea. Tukimuoto on haettavissa 30.9.2020 saakka.

Lue ohjeemme yksinyrittäjille suunnatusta toimintatuesta ("yksinyrittäjän koronatuki")

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/yksinyrittaejaen-koronatuki-ohje/

Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan

Hallitus kertoi, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Laki astui voimaan 8.4.2020 ja se on voimassa 30.6.2020 asti.

Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

 • yritystoiminnan lopettamista,
 • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
 • yrityksen lopettamistoimia.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Lue ohjeemme yrittäjän työttömyysturvan hakemiseksi.

https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/yrittaejaen-tyoettoemyysturva/

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

https://tem.fi/koronavirus 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry TYJ:n sivuilta löytyy lisätietoa yrittäjän työttömyysturvasta.

https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/yritystoiminta-ja-tyottomyysturva/

Starttirahaa työttömyysturvan sijasta aloittavalle yrittäjälle

Hallitus hyväksyi 16.4.2020 julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo koronavirusepidemian aikana turvataan siten työttömyysturvan sijasta starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa tai yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

Ravitsemisyritysten yleistuki

Haku on avautunut 5.6.2020.

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Hallituksen esittämä malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta. Uudelleentyöllistämisen tuella tuetaan yritysten kykyä työllistää työntekijöitä toiminnan käynnistyessä uudelleen. Toinen osa mallista liittyy eduskunnan edellyttämään toiminnan rajoitusten kohtuulliseen hyvittämiseen. Tarkoituksena on tukea ravitsemisyrityksen kykyä hoitaa joustamattomia kustannuksiaan.

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Ohjeita yrittäjälle

 • Ennakkovero: tarkista ja hae tarvittaessa muutosta OmaVero-palvelussa jos tulos jää ennakoitua pienemmäksi 
 • Veroilmoitukset: voit pyytää lisäaikaa 
 • Alv-ilmoitukset: myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä mutta lisäaikaa ei myönnetä
 • Voit hakea Verottajalta tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä. 

Katso lisätiedot ja päivittyvä Korona-info Verottajan sivuilta. 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/ 

Muutokset lomautuksiin ja työlainsäädäntöön

Osana toimenpiteitä hallitus esittää myös muutoksia työlainsäädäntöön. Hallitus kertoi mm. lyhennyksistä lomautusilmoitusaikoihin sekä yhteistoimintalain mukaisiin neuvotteluaikoihin lomautustilanteessa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen lakien muuttamisesta 30.3.2020. Presidentti vahvisti lakimuutokset 31.3.2020.

 1. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen

Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään. 

 1. Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia 

Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia.  

Lomautustilanteessa työntekijällä tulee olla oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. 

 1. Lyhennetään lomautusilmoitusaikaa 

Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään. Tämä toteutetaan työehtosopimusten sekä työlainsäädännön kautta. 

 1. Koeaikapurun laajentaminen

Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. 

Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä. 

 1. Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen 9 kuukauteen, jos työntekijä on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä aikavälillä 1.4.-30.6.2020.

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

Muutos konkurssilakiin

Oikeusministeriö on 28.3.2020 ryhtynyt Anna-Maja Henrikssonin johdolla valmistelemaan hallituksen esitystä, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Näin autetaan yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa seitsemän päivän päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen. Lakimuutoksella tämä olettama tilapäisesti poistetaan. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi konkurssihakemuksen tehdä. 

Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoittavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Näin varmistetaan, että velkojat eivät käytä konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia yrityksiltä, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin.

Voivatko koronaviruksen aiheuttamat ongelmat muodostaa niin sanotun force majeure -esteen sopimusvelvoitteen suorituksesta pidättymiselle? 

Pääsääntöisesti sopimussuhteissa lähtökohta on, että sopimukset on pidettävä. Koronavirusepidemia ei muuta tätä peruslähtökohtaa. 

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia: 

 • jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen 
 • joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa 
 • jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa, ja
 • jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi 

Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este. 

Ylivoimaisen esteen (force majeure) käsillä oloa arvioidaan aina yksittäistapauksittain. Koronavirus itsessään ei automaattisesti tarkoita force majeure -perusteen olemassaoloa, vaan siihen vetoavan osapuolen on aina pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla virus on estänyt sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. 

Mitä kannattaa tehdä, jos yritykseni taloustilanne on menossa huonompaan suuntaan? 

Yrityksen taloudellisiin häiriötilanteisiin kannattaa hakea neuvoja ja apua heti, kun huomaa taloustilanteensa heikkenevän. Mitä nopeammin yrittäjä lähtee ratkomaan talousvaikeuksiaan, sitä todennäköisemmin yritystoiminta saadaan tervehdytettyä. Yhteyttä voi ottaa Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun, puh 09 229 222, johon Yrittäjien jäsenet voivat soittaa arkisin klo 8–18. Lisäksi talousapua saa maksutta Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelusta, puh +358 295 024 880. Palvelu on avoinna ma-pe klo 9–16. 

Tuleeko perintäkulut ja viivästysmaksut maksaa, vaikka maksuvaikeudet johtuvat koronasta? 

Jos laskun maksaa myöhässä, on siitä aiheutuvat viivästyskorot ja perintäkulut lähtökohtaisesti koronasta huolimatta maksettava, ellei velkojan kanssa ole tehty maksusuunnitelmaa. Perintälaki ja viranomaiskannanotot sallivat, että yrittäjältä voidaan periä noin 40–100 euron suuruinen perintäkulu viivästyneestä laskusta.  

Voiko YEL-maksun laittaa tauolle, jos yrityksen toiminta pysähtyy? 

Yel-vakuuttamisvelvollisuus perustuu yritystoiminnan työpanokseen ja sen arvoon. Jos yrittäjän työskentely yrityksessä supistuu mistä tahansa syystä siten, että työpanoksen arvo jää alle vakuut-tamisvelvollisuuden alarajan (7 958,99 €/2020), voi YEL-vakuutuksen lopettaa. Voimassa oleva YEL-vakuutus on perusteena sekä yrittäjän tartuntatauti- että sairauspäivärahan maksamiselle, joten vakuutuksen lopettamista on syytä pohtia tarkkaan. 

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Maaseudun yrityksille tukipaketti

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan ministeri Jari Lepän johdolla maa- ja elintarviketalouden tukipakettia. Tukirahoitus kohdistettaisiin maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita jalostaville yrityksille sekä muille maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa harjoittaville maatiloille. Tukea valmistellaan myös kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja kalanjalostusyrityksille. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) voi maatalousyrittäjän ja apurahansaajan pyynnöstä siirtää maksujen eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Eräpäivää voi siirtää työeläkevakuutusmaksun, ryhmähenkivakuutusmaksun ja pakollisen työajan työtapaturmavakuutusmaksun osalta. 

Muiden toimialojen työnantajien sekä yrittäjien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi työeläkeyhtiöille annettiin jo aiemmin mahdollisuus pidentää työeläkevakuutusmaksujen maksuaikaa kolmeen kuukauteen.

Työnantajan työeläkemaksuun alennus

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020. Eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun. 

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien puskuri. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022 - 2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 tulee voimaan 1.5. ja on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen

Valtioneuvosto on 15.10.2020 antamallaan asetuksella mahdollistanut yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.–31.12.2020.

ELY-keskusten myöntämää kehittämisavustusta voivat saada myös sellaiset yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista myöntää de minimis -kiintiön täyttymisen vuoksi. De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

https://tem.fi/-/valiaikaisia-muutoksia-yrityksen-kehittamisavustukseen

 

Rajoitukset

Osittaisia rajoitustoimia jatketaan

Hallitus on päättänyt 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka.

Hallitus päätti keskiviikkona 29.4.2020, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa palataan lähiopetukseen 14. toukokuuta. Samalla päättyy etäopetus, jota on järjestetty valmiuslain nojalla. Toisen asteen opetuksessa ja vapaassa sivistystyössä päätöksiä lähiopettamiseen palaamisesta tehdään myöhemmin. Lukuvuosi päättyy tänä vuonna 30. toukokuuta.

Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen noudattaa. Epidemiologisen arvion ja hallituksen päätöksen perustella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi.

Liikkumisrajoitukset Uudellamaalla poistettu

Hallitus antoi asetuksen liikkumisrajoitusten kumoamisesta 15. huhtikuuta ja kumoaminen astui voimaan välittömästi. 

Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa ja noudattaa. 

Ravintolat avautuvat asteittain

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat ovat suljettu asiakkailta. Ravitsemisliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaista 4.4.2020 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti. Rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi take away -annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja. Rajoitukset eivät koske ruokahuollon kannalta välttämättömiä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien laitosten ruokaloita tai vain yritysten omaa henkilöstöä palvelevia henkilöstöravintoloita.

Ravitsemisliikkeiden asteittainen avaaminen aloitetaan 1.6.2020 edellyttäen, että nyt tehtävien rajoitusten purkamisen vaikutukset ja myöhempi yleinen epidemiologinen tilannearvio sitä tukevat. Tämä edellyttää hallituksen mukaan lainsäädännön muokkaamista siten, että toiminnalle voidaan asettaa esimerkiksi asiakasmääriä ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia. Hallitus esitti 19.5.2020 tartuntatautilakiin väliaikaista säädöstä, joka sallii ravintoloiden avautumisen 1.6.2020 mutta samalla rajoittaa niiden toimintaa. 

 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset 

https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet

 

Tarvitsetko apua ELY- tai Business Finlandin tukihakemuksen tekemiseen?

Front Kasvurahoituksen kokenut yritysrahoitustiimi auttaa yritystäsi ELY-keskuksen tai Business Finlandin tukihakemuksen teossa ammattitaidolla; hoidamme tarvittaessa myös tukihakemuksen teon yrityksen puolesta nopealla aikataululla. Tavoitat yritysrahoitustiimimme asiakaspalvelun numerosta 09 6829 8003 (ark. 09:00-14:00).
Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi ja olemme yhteydessä viipymättä.

Lue lisää tukipalveluistamme: https://www.kasvurahoitus.fi/asiantuntijapalvelut/